Cod Deontologic

  1. XON MEDIA SRL  Sediul: Sebes, str. 24 Ianuarie nr.5

          Tel/Fax :0258732032 mob. 0762433701
Reprezentata legal prin:
Cata Simion Ilie – Administrator
Numele persoanelor responsabile de conducerea societatii comerciale si ale celor care isi asuma in principal responsabilitatea editoriala :
Cata Simion
Prezentul Cod Deontologic a fost elaborat si adoptat de angajatii Radio Orion Sebes 88.6 .Prevederile acestuia fiind liber consimţite de membrii echipei noastre redactionale,. Aplicarea prevederilor prezentului Codului Deontologic si a prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002 va fi realizata sub stricta supraveghere a conducerii SC XON MEDIA SRL– detinatoare a licentei pentru Radio Orion 88.6.
Iata cateva dintre reperele codului deontologic definite si adoptate de membrii echipei Radio Star:
Interesul public
Noţiunea interes public va fi înţeleasă pornind de la următoarele premise:
Orice chestiune care afectează viaţa comunităţii, este de interes public. Aceasta nu se rezumă numai la aspectele politice, ci include orice altă împrejurare care prezintă interese pentru comunitate.
Interesul public nu priveşŸte doar ceea ce autorităţile consideră că este de interes public.
Modul în care funcţionează şŸi acţionează guvernul, autorităţile ori instituţiile publice, precum şŸi orice altă entitate care utilizează bani publici sau care afectează interesul comunităţii este de interes public major.
Toate acţiunile, omisiunile, gesturile şŸi cuvintele demnitarilor, politicienilor şŸi ale tuturor funcţionarilor publici legate de exercitarea funţiei lor sunt de interes public major. Viaţa privată a acestora este de interes public, atunci când are relevanţă pentru exercitarea funcţiei.
Având în vedere contribuţia autorităţilor la gestionarea puterii şŸi a serviciilor publice, critica adusă acestora se bucură de un interes public major.
Atunci când nu există un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi limitată decât de interesul protejării unui alt drept fundamental.
Orice informaţii privind încălcarea drepturilor omului – aşŸa cum sunt acestea definite în documentele internaţionale ratificate de România – sunt de interes public major.
1. Rolul Jurnalistului
1.1. Jurnalistul este dator să exercite dreptul inviolabil la libera exprimare, în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Jurnalistul se bucură de o protecţie sporită în exercitarea acestui drept datorită rolului vital, de apărător al valorilor democratice, pe care presa îl îndeplineşŸte în societate.
1.2. Jurnalistul este dator să caute să respecte şŸi să comunice faptele – aşŸa cum acestea pot fi cunoscute prin verificări rezonabile – în virtutea dreptului publicului de a fi informat.
1.3. Jurnalistul este dator să exprime opinii pe o bază factuală. În relatarea faptelor şŸi a opiniilor, jurnalistul va acţiona cu bună credinţă.
1.4. Jurnalistul este dator să semnaleze neglijenţa, injustiţia şŸi abuzul de orice fel.
1.5. În demersul său de a informa publicul, jurnalistul este dator să reflecte societatea în ansamblul şŸi diversitatea ei, acordând acces în presă şŸi opiniilor minoritare şŸi individuale.
Publicul are dreptul să cunoască nu numai informaţiile şŸi ideile primite favorabil sau cu indiferenţă ori considerate inofensive, dar şŸi pe acelea care ofensează, şŸochează sau deranjează.
Acestea sunt cerinţe ale pluralismului, toleranţei şŸi spiritului deschis, fără de care nu există societate democratică.
1.6. Profesia de jurnalist implică drepturi şŸi obligaţii, libertăţi şŸi responsabilităţi.
2. Conduita profesională
2.1. Respectarea drepturilor omului. În exercitarea rolului său de garant al democraţiei, presa are datoria primordială de a respecat drepturile omului. Astfel:
2.1.1. Jurnalistul este dator să respecte prezumţia de nevinovăţie.
2.1.2. Jurnalistul este dator să respecte viaţa privată a persoanei (inclusiv aspectele care ţin de familie, domiciliu şŸi corespondenţă). Amestecul în viaţa privată este permis atunci când interesul public de a afla informaţia prevalează. În acest context, este irelevant dacă o persoană publică a dorit sau nu să dobândească această calitate. O activitate nu este privată doar pentru motivul că nu este desf㺟urată în public.
2.1.3. Jurnalistul este dator să ţină cont de interesul legitim al minorului. El va proteja identitatea minorilor implicaţi în infracţiuni, ca victime sau ca autori, cu excepţia situaţiei în care interesul public cere ca aceşŸtia să fie identificaţi, sau la solicitarea expresă a părinţilor sau a reprezentanţilor lor legali, în vederea protejării interesului superior al minorului.
2.1.4. Identitatea victimelor accidentelor, calamităţilor, infracţiunilor, cu precădere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie să fie dezvăluită, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau când un interes public major prevalează. De acelaşŸi regim beneficiază şŸi persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilităţi, refugiaţi etc.).
2.1.5. Jurnalistul este dator să nu discrimineze nici o persoană pe motive de rasă, etnie, religie, sex, vârstă, orientare sexuală ori dizabilităţi şŸi să nu instige la ură şŸi violenţă atunci când relatează fapte sau i exprimă opiniile.
2.3. Protecţia surselor
2.3.1. Jurnalistul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea acelor surse care solicită să i păstreze anonimatul sau a acelor surse a căror dezvăluire le poate pune în pericol viaţa, integritatea fizică şŸi psihică sau locul de muncă.

2.4. Colectarea informaţiilor
2.4.1. Jurnalistul va obţine informaţii în mod deschis şŸi transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigaţie este justificată atunci când există un interes public şŸi când informaţiile nu pot fi obţinute prin alte mijloace. Se recomandă ca utilizarea tehnicilor speciale de investigaţie să fie menţionată explicit în momentul publicării informaţiilor.
2.5. Abuzul de statut
2.5.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a obţine beneficii personale sau în favoarea unor terţe părţi constituie o gravă încălcare a normelor etice şŸi este inacceptabilă.
2.5.2. Jurnalistul nu va accepta daruri în bani sau în natură sau orice alte avantaje care îi sunt oferite în considerarea statutului său profesional.
2.5.3. Jurnalistul va evita să se afle într-o situaţie de conflict de interese. Se recomandă separarea activităţilor editoriale ale jurnalistului de cele politice şŸi economice.

2.6. Independenţa
2.6.1. Jurnalistul i va exercita profesia conform propriei sale conşŸtiinţe şŸi în acord cu principiile prevăzute de Statutul Jurnalistului şŸi de prezentul Cod.

2.7. Corecţia erorilor. Dreptul la replică
2.7.1. Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare în materialele sale. Acolo unde consideră necesar, jurnalistul poate să publice şŸi scuze.
2.7.2. Dreptul la replică se acordă atunci când cererea este apreciată ca fiind îndreptăţită şŸi rezonabilă.
Pentru mai multe informatii referitoare la legile si dispozitiile care reglementeaza activitatea mass-media in Romania va invitam sa accesati www.cna.ro